• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal

Szkolenia Energetyków Gminnych

Informacje ogólne

Wsparcie gmin w realizacji idei gospodarki niskoemisyjnej to istotny obszar aktywności Doradców Energetycznych. Jednym z działań realizowanych w tym obszarze będzie przeprowadzenie szkoleń dedykowanych tzw. Energetykom Gminnym, czyli pracownikom JST, którzy, dzięki zdobytej wiedzy, będą mogli pomóc lokalnym społecznościom w realizacji następujących celów:

 • ograniczeniu niskiej emisji, głównej przyczyny powstawania groźnego dla zdrowia smogu,
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • wykorzystaniu potencjału energetycznego gminy z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
 • obniżeniu zużycia i kosztów energii,
 • modernizacji infrastruktury energetycznej,
 • zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego,
 • poprawie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz opracowaniem listy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które uczestnicy szkolenia będą mogli odwiedzić w ramach tzw. wizyt studyjnych.

Wizyty w terenie w związku z przygotowaniem Szkolenia

 1. W dniu 17.07.2017 r. w siedzibie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się spotkanie przedstawicieli Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie z zastępcą dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF Damianem Kosiarskim. Podczas spotkania kierownik Zespołu Doradców, Pan Józef Frączek, przedstawił ideę szkoleń dla Energetyków Gminnych. Określono również wstępny termin szkoleń dla pracowników gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: styczeń - luty 2018 roku oraz ich tematykę: zagadnienia z zakresu fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i wymiany pieców węglowych. Ustalono także, iż pierwsze „otwierające spotkanie” z przedstawicielami gmin: wójtami oraz burmistrzami, odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia ROF i będzie poświęcone zakresowi zadań pracownika na stanowisku Energetyka Gminnego oraz możliwościom utworzenia przynajmniej jednego takiego stanowiska w każdej gminie.


 1. 03.07.2017 r. Doradcy Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie odwiedzili Opactwo Benedyktyńskie w Jarosławiu. Obecnie w jego murach znajduje się Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke kierowany przez ks. Marka Pieńkowskiego oraz Klasztor Sióstr Benedyktynek. W Ośrodku oraz Klasztorze energia cieplna pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych: kolektorów słonecznych, kotła na pellet i dwóch kotłów na zrębki drewna. Ksiądz Marek Pieńkowski oraz Siostry Benedyktynki z przychylnością odnieśli się do propozycji zorganizowania szkolenia Energetyków Gminnych z wykorzystaniem bazy lokalowej dostępnej w Opactwie. Zgodzili się również na zapoznanie się przez uczestników szkolenia z funkcjonowaniem instalacji OZE.

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków Gminnych

 1. W dniu 26.06.2017 r. w Jaśle odbyło się spotkanie Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie z Przewodniczącym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzejem Czerneckim. W trakcie spotkania przedstawiono ideę szkoleń dla Energetyków Gminnych, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Przewodniczący Związku zaproponował kilka obszarów tematycznych szkolenia istotnych dla gmin. Wśród nich znalazły się klastry energii oraz oświetlenie uliczne. W trakcie spotkania uzgodniono również możliwość prezentacji uczestnikom szkolenia przykładowych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych działających na terenie gmin należących do Związku.

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków Gminnych

 1. Wśród instalacji planowanych do prezentacji Energetykom Gminnym znalazła się miejska kotłownia w Nowej Dębie wykorzystująca zrębki drewna, którą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Rzeszowie odwiedzili w dniu 23.06.2017 r. Kotłownia został uruchomiona w 2003 r. dzięki finansowemu wsparciu między innymi ze środków Fundacji Ekofundusz, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków Gminnych

Szkolenia Enegretyków GminnychZnajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności