• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W dniu 31.01.2017, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbyła się konferencja poświęcona zasadom aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 3.1 „Rozwój OZE – projekty parasolowe”.

W ramach konferencji Doradcy Energetyczni przedstawili dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła obowiązujących przepisów prawnych związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, druga była poświęcona zasadom tworzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Konferencja, zorganizowana w ramach Akademii Samorządowej Funduszy Europejskich, będąc źródłem istotnych informacji dotyczących procesu ubiegania się o środki finansowe, stała się również okazją do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem projektów parasolowych.

Prezentacja:

„Obowiązujące przepisy prawne związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”

Otwarcie konferencji

Konferencję otworzył Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Konferencja OZE

Na konferencji licznie zgromadzili się reprezentanci gmin województwa podkarpackiego. Obecni byli również przedstawiciele WFOŚiGW w Rzeszowie, na czele z Zastępcą Prezesa Zarządu Bogusławem Kidą. Gościem specjalnym był Tomasz Rogala, Zastępca Burmistrza Tarnogrodu (woj. lubelskie), prezentujący doświadczenia związane z prowadzeniem projektu parasolowego.

Konferencja OZE

Józef Frączek, Kierownik Zespołu Doradców Energetycznych, przedstawił zagadnienia dotyczące przepisów prawnych związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Konferencja OZE

Jerzy Janiec, Doradca Energetyczny, przybliżył zagadnienia dotyczące Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności