• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

We wrześniu oraz październiku 2019 r. z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przy zaangażowaniu Ministerstw Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się w naszym województwie cykl spotkań z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich poświęcony ofercie finansowej Ministerstwa Środowiska na rzecz polskiej wsi oraz nowym regulacjom prawnym określającym działanie Kół.

Spotkania miały miejsce: 09.09.2019 w Sanoku, 17.09.2019 w Przemyślu, 19.09.2019 w Baszni Dolnej, 20.09.2019 w Kolbuszowej oraz 04.10.2019 w Wolicy koło Jasła, a ich moderatorem był Pan Adam Skiba Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Kongres KGW

Oprócz członków Kół Gospodyń Wiejskich w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu: Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Lucyna Podhalicz Wicewojewoda. Nie zabrakło również przedstawicieli parlamentu: Pani Krystyny Wróblewskiej, Panów Marka Kuchcińskiego, Wojciecha Buczaka, Mieczysława Miazgi oraz Zbigniewa Chmielowca.

Tematykę oferty finansowej Ministerstwa Środowiska oraz Projektu Doradztwa Energetycznego przedstawili Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: Łukasz Kucab oraz Jerzy Janiec. Wśród zaprezentowanych programów znalazły się:

 • Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i ocieplenia budynku jednorodzinnego;
 • Program „Mój Prąd” – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 • Program „Agroenergia” – dofinansowanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla rolników indywidualnych;
 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dofinansowanie regeneracji zakwaszonych gleb;
 • Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Program gospodarki wodno-ściekowej.
 • Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W drugiej części spotkania członkowie Kół Gospodyń Wiejskich mieli okazję wysłuchać prezentacji poświęconych tematyce:

 • możliwości i źródeł ubiegania się o środki finansowe na prowadzenie KGW,
 • rejestracji produktu regionalnego,
 • rozliczania KGW- uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
 • sprzedaży produktów spożywczych przez KGW.

Powyższą tematykę omówili przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ramach spotkań nie zabrakło również możliwości degustacji potraw regionalnych, konkursów kulinarnych oraz występów kapeli ludowych.

Kongres KGW

Moderatorem spotkań z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich był Pan Adam Skiba Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Kongres KGW

Kongres KGW

Oprócz członków Kół Gospodyń Wiejskich w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu: Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Lucyna Podhalicz Wicewojewoda.

Kongres KGW

Nie zabrakło również przedstawicieli parlamentu, a wśród nich Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego.

Kongres KGW

Tematykę oferty finansowej Ministerstwa Środowiska oraz Projektu Doradztwa Energetycznego przedstawili Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: Łukasz Kucab oraz Jerzy Janiec.

Kongres KGW

W drugiej części spotkania członkowie Kół Gospodyń Wiejskich mieli okazję wysłuchać prezentacji poświęconych między innymi tematyce możliwości i źródeł ubiegania się o środki finansowe na prowadzenie KGW (na zdjęciu Pani Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego Oddziału ARiMR).

Kongres KGW

W ramach spotkań nie zabrakło również możliwości degustacji potraw regionalnych, konkursów kulinarnych oraz występów kapeli ludowych.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności