• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

W dniach 05-06.04.2018 r. w Narolu odbyła się konferencja zatytułowana Biogazownie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencja została zorganizowana przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie przy współudziale partnerów merytorycznych:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie,
 • Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej,
 • Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
 • Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Odrzechowej,
 • Firmy EVERCON Spółka z o.o.,
 • Firmy GOBARTO S.A.,
 • Firmy Polska Grupa Biogazowa Serwis Sp. z o.o.

W ramach konferencji omówiono kwestie pozyskania substratów oraz zagospodarowania produktów biogazowni: pofermentu, ciepła oraz energii elektrycznej. Zaprezentowano także aspekty prawne i finansowe jej funkcjonowania. Nie zabrakło również ujęcia biogazowni jako elementu inspirującego lokalne społeczności do tworzenia klastrów energii.

Podsumowaniem konferencji była wizyta studyjna w biogazowni w Gorajcu, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami jej funkcjonowania.

Konferencja w Narolu

W recepcji konferencji, na uczestników, oczekiwała Pani Ewa Krzysztoń – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie.


Konferencja w Narolu

Uczestników konferencji przywitał Pan Stanisław Woś - Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Konferencja w Narolu

Oficjalnego otwarcia konferencji oraz odczytania okolicznościowego listu od Senatora RP Zdzisława Pupy dokonał Pan Adam Skiba - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie.

Konferencja w Narolu

Konferencję prowadził Pan Józef Frączek, Kierownik Działu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie.

Konferencja w Narolu

Obsługę techniczną prezentacji zapewniał Pan Jerzy Janiec – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie.

Konferencja w Narolu

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele gmin, instytucji oraz przedsiębiorców z mikroregionu wschodniego województwa podkarpackiego oraz innych części kraju.

Konferencja w Narolu

Drugiego dnia konferencji miała miejsce wizyta studyjna w biogazowni w Gorajcu, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami jej funkcjonowania. Historię powstania biogazowni przedstawił Pan Wiesław Rybaczewski – Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. Wizytę dokumentował Pan Łukasz Kucab – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie (pierwszy od lewej).

Konferencja w Narolu

Uczestników konferencji, na terenie biogazowni w Gorajcu, przywitał Pan Wiesław Rybaczewski – Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. (pierwszy od prawej) zaś jej działanie przybliżyli Panowie (w dalszej kolejności od prawej):

Piotr Bejgier – Kierownik ds. Serwisu,
Łukasz Dudziak - Dyrektor Działu Zaopatrzenia i Logistyki PGB Serwis Sp. z o.o.,
Mirosław Welcz – Kierownik Biogazowni Rolniczej.

Na drugim planie Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Opolu oraz z NFOŚiGW w Warszawie

Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji "Biogazownie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym".

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności