• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Gospodarka o obiegu zamkniętym to istotny element polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Idea takiej gospodarki zakłada aby produkty, materiały oraz surowce były wykorzystywane tak długo jak to możliwe, zaś wytwarzanie odpadów sprowadzone do minimum. Doskonałym przykładem realizacji tej idei jest biogazownia, która pozwala na lokalne wytwarzanie energii w oparciu o produkty oraz odpady pochodzące z lokalnej produkcji rolno-spożywczej.

Okazją do bliższego zapoznania się z powyższą tematyką będzie konferencja organizowana przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie działających w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Konferencja odbędzie się w Narolu w dniach 05-6.04.2018, a jej tytuł to: Biogazownie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach omawianych tematów znajdą się takie kwestie jak pozyskanie substratów oraz zagospodarowanie produktów biogazowni: pofermentu, ciepła oraz energii elektrycznej. Zaprezentowane zostaną aspekty prawne i finansowe funkcjonowania biogazowni. Nie zabraknie także ujęcia biogazowni jako elementu inspirującego lokalne społeczności do tworzenia klastrów energii.


Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się zarówno praktycy z branży biogazowej jak i przedstawiciele takich instytucji jak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Rzeszowie, BOŚ  Bank, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

Podsumowaniem konferencji będzie wizyta studyjna w biogazowni w Gorajcu, gdzie uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami jej funkcjonowania.

Organizator konferencji

Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie działający w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Cele konferencji

  1. Przedstawienie technicznych, ekonomicznych, prawnych oraz organizacyjnych aspektów funkcjonowania biogazowni rolniczej średniej wielkości, o mocy do 1 MW.
  2. Przybliżenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz energetyki rozproszonej realizowanej na bazie klastrów energii.
  3. Inspiracja lokalnej społeczności do współdziałania w obszarze wykorzystania lokalnych zasobów surowców energetycznych.

Uczestnicy, lokalizacja, termin

  1. Przedstawiciele gmin oraz przedsiębiorców mikroregionu wschodniego województwa podkarpackiego.
  2. Lokalizacja: HOTEL Restauracja Pałacowa przy ul. Parkowej 2 w Narolu.
  3. Termin: 5 - 6 kwietnia 2018 r.

Program konferencji

Dzień I

godz. 1000 - 1030
Rejestracja uczestników.

godz. 1030 - 1100
Powitanie uczestników – Stanisław Woś – Burmistrz Miasta i Gminy Narol, słowo wstępne - Pan Kazimierz Kujda Prezes Zarządu NFOŚiGW, otwarcie konferencji - Pan Adam Skiba Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie.

godz. 1100 - 1115
Biogazownia rolnicza jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
- Jerzy Janiec – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie.

godz. 1115 - 1145
Lokalne możliwości pozyskiwania substratów na potrzeby funkcjonowania biogazowni rolniczej
– Michał Noworól – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

godz. 1145 - 1215
Biogaz jako odnawialne źródło energii w polskich warunkach rynkowych i prawnych -
Michał Ćwil – ekspert ds. rynku OZE.

godz. 1215 - 1245
Rolnicze zagospodarowanie pofermentu z biogazowni  rolniczej –
Jan Pęcek – Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Rzeszowie.

godz. 1245 - 1315
Ekonomia funkcjonowania biogazowni rolniczej na przykładzie biogazowni w Odrzechowej -
Jerzy Kędzior ekspert ds. biogazowni.

godz. 1315 - 1415
Lunch

godz. 1415 - 1430
Uwarunkowania prawne i techniczne lokalizowania biogazowni rolniczych
– Ewa Krzysztoń – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie.

godz. 1430 - 1500
Kredyt bankowy jako istotny element  finansowania inwestycji – Maciej Kotulski - BOŚ  Bank, Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Rzeszowie.

godz. 1500 - 1545
Możliwości finansowania budowy biogazowni rolniczej – UM Województwa Podkarpackiego, WFOŚiGW w Rzeszowie.

godz. 1545 - 1615
Instrumenty wsparcia finansowego funkcjonowania biogazowni w kontekście ustawy o OZE –
Jarosław Stańczyk - NFOŚiGW w Warszawie.

godz. 1615 - 1645
Efektywna współpraca lokalna w ramach klastra energii - Grzegorz Wisz –  Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

godz. 1645 - 1700 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji - Józef Frączek – Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie.

godz. 1700 Obiad

Dzień II

godz. 900- 1000
Śniadanie

godz. 1000- 1400
Wizyta studyjna w biogazowni rolniczej w Gorajcu oraz spotkanie z właścicielami gospodarstw rolnych zamierzającym podjąć współpracę w procesie inwestycji oraz eksploatacji biogazowni w miejscowości Huta Różaniecka.

Do pobrania - Zaproszenie

Konferencja w Narolu

Konferencja odbędzie się w HOTELU Restauracji Pałacowej przy ul. Parkowej 2 w Narolu.

Konferencja w Narolu

Podsumowaniem konferencji będzie wizyta studyjna w biogazowni w Gorajcu, gdzie uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami jej funkcjonowania.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności