• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zespół  Doradców Energetycznych informuje, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach projektu „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach", opracowało dwie broszury:

  1. "Potencjał poprawy efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach" - podpowiada na czym polega wykonanie audytu energetycznego, które przedsięwzięcia mają najkrótszy okres zwrotu, jakie jest zużycie energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej w MŚP oraz przedstawia rekomendowane działania służące jej poprawie.
  2. "Instrumenty finansowe wspierające poprawę efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw" - wyjaśnia dlaczego efektywność energetyczna jest ważnym aspektem prowadzenia przedsiębiorstwa, opisuje dostępne oraz planowane na przyszłość formy wsparcia dla MŚP, które mają pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Obie broszury dostępne są do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/web/audytywmsp/broszury-informacyjne--zapraszamy-do-lektury

Zapraszamy do lektury.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności