• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zespół_DEW dniu 16 lipca 2021 r. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie uczestniczył w wizycie studyjnej na Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie, która produkuje ciepło i energię elektryczną dla miasta oraz okolic. Jest to jedyna tego typu instalacja w województwie podkarpackim, oddana do użytku pod koniec 2018 r.

ITPOE działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła S.A., jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do momentu oddania instalacji do użytkowania elektrociepłownia zapewniała dostawy ciepła i energii elektrycznej wyłącznie w oparciu o gaz i węgiel. Obecnie, dzięki tej instalacji ciepło i energia są pozyskiwane również w przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów ze zbiórki selektywnej.

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów w Rzeszowie powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów, spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. Warto dodać, iż w przypadku spalarni odpadów obowiązują wymagania znacznie bardziej restrykcyjne niż dla innych obiektów wytwarzających energię. Na bieżąco odbywa się wizualizacja emisji zanieczyszczeń, prezentowana przed wejściem do obiektu, z którą każdy może się zapoznać.

Emisja

Bezpieczne unieszkodliwianie odpadów odbywa się w temperaturze od 850°C do 1150OC. Takie warunki panują w instalacji ITPOE z kotłem o palenisku rusztowym przeznaczonym do spalania odpadów i nie są możliwe do osiągnięcia w zwykłych paleniskach domowych, gdzie generowana jest zbyt niska temperatura - na poziomie 200 - 500°C.

Niezwykle istotnym elementem instalacji termicznego przetwarzania odpadów jest system oczyszczania spalin, w którym są one poddawane szeregowi procesów, dzięki czemu zostają pozbawione szkodliwych substancji gazowych i pyłów w stopniu gwarantującym całkowite bezpieczeństwo dla środowiska oraz ludzi. Zwiększoną zawartość jakiegokolwiek z emitowanych zanieczyszczeń wykazuje system detekcji i w takiej sytuacji następuje zwiększenie ilości dozowanych reagentów używanych w procesie oczyszczania. Warto w tym miejscu dodać, iż podczas spalania odpadów w paleniskach domowych jest emitowanych ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni.

Instalacja w Rzeszowie obecnie przetwarza około 100 000 ton odpadów komunalnych rocznie.

Śmieciarka

Parametry techniczne ITPOE:

  • nominalna moc elektryczna brutto – minimum 7,6 MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej) i minimum 4,6 MWe (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła).
  • moc cieplna instalacji przy produkcji energii elektrycznej i ciepła – ok. 15,4 MWt.
  • zastosowanie układu pobierającego ciepło z kondensacji pary wodnej w spalinach pozwala na dodatkowe odzyskanie minimum 4 MWt przy przetworzeniu tej samej ilości odpadów.

Pod koniec 2019 roku został podpisany List Intencyjny pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., który jest wyrazem woli podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji II linii technologicznej ITPOE w Rzeszowie. Planowany projekt zwiększy wydajność instalacji ze 100 000 do 180 000 ton rocznie.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności