• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2018 roku zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę", co jest zgodne z zapisami Regulaminu naboru, rozdział VII, punkt 2.

Przypominamy także, że od dnia 18 czerwca 2018 roku nie ma możliwości ubiegania się pomoc finansową na modernizację kotłowni węglowych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II "Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności