• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Nabór wniosków Nr 3/2017 - Zmiany w Regulaminie naboru Nr 3/2017, Komponent III - Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Dotyczy wniosków złożonych w terminie od 17 lipca 2017r. do 18 sierpnia 2017r.

Opis wprowadzonych zmian do Regulaminu Nr 3/2017:

  1. W rozdziale IV. Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w punkcie 10 - termin "15 listopada 2017 roku" zastępuje się terminem 30 listopada 2017 roku. Ostateczne brzmienie punktu 10: "Realizacja przedsięwzięcia powinna zakończyć się w terminie do  30 listopada 2017 roku."
  2. W rozdziale IX. Ocena wniosków, w punkcie 3, wykreśla się wyraz "jednokrotnego", co daje ostateczne brzmienie punktu 3: "Fundusz zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć uzupełnione dokumenty w terminie wskazanym w wezwaniu."

Aktualna treść Regulaminu obowiązująca od dnia 26 października 2017r: Regulamin naboru Nr 3/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent III – Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła - pobierz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności