• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Nabór wniosków Nr 1/2017 - Zmiana w Regulaminie naboru 1/2017, Komponent II Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Dotyczy wniosków złożonych w terminie od 4 września 2017r. do 18 września 2017r.

Opis wprowadzonych zmian do Regulaminu Nr 1/2017:

W rozdziale IX. Ocena wniosków, w punkcie 3, wykreśla się wyraz „jednokrotnego”, co daje ostateczne brzmienie punktu 3: „Fundusz zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć uzupełnione dokumenty w terminie wskazanym w wezwaniu.”

Aktualna treść Regulaminu obowiązująca od dnia 26 października 2017r.: Regulamin naboru Nr 1/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II - Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych – pobierz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności