• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w roku 2017 zakończone zostały wszystkie nabory wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowych inwestycji polegających na:

  • modernizacji kotłowni węglowych,
  • budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła

zachęcamy do bieżącego monitorowania strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności