• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wyjaśnienie dotyczące Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych, tj. Kopia umowy z wykonawcą (jeżeli została zawarta) lub inne dokumenty potwierdzające zakres rzeczowo-finansowy zadania


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi innych dokumentów potwierdzających zakres rzeczowo-finansowy zadania wyjaśniamy, co następuje.

Jeżeli na etapie składania wniosku o dofinansowanie potencjalny wnioskodawca nie zawarł jeszcze umowy z wykonawcą zadania na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie, wówczas zobowiązany jest do dołączenia do wniosku oferty/kosztorysu/wyceny od potencjalnego wykonawcy zadania. Preferowane jest, aby oferta obejmowała koszt kompleksowej usługi, tj. m.in. demontaż kotła węglowego, zakup nowego kotła (z podaniem rodzaju i typu kotła), jego montaż oraz inne dodatkowe prace niezbędne do uruchomienia nowej instalacji.

W sytuacji gdy umowa z wykonawcą została już zawarta na dzień składania wniosku to należy jej kopię dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Umowa z wykonawcą powinna zawierać m.in. następujące elementy: dane inwestora, dane wykonawcy, przedmiot zamówienia oraz jego wartość (rozumiany jako koszt kompleksowej usługi opisanej wyżej), termin wykonania zadania oraz pozostałe obowiązki stron.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności