• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Program PRZYJAZNY DOM
dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zatwierdziła Program PRZYJAZNY DOM stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Program PRZYJAZNY DOM składa się z trzech komponentów.

Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Komponent II

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Komponent III

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.


Program realizowany będzie w latach 2017 - 2023.

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczane wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.

Planowane terminy ogłoszenia poszczególnych naborów wniosków:

  1. Komponent II   - do 3 kwietnia 2017 r.
  2. Komponent I    - do 5 czerwca 2017 r.
  3. Komponent III  - do 30 czerwca 2017 r.

Program PRZYJAZNY DOM – Pobierz.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności