• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

WFOŚiGW w Rzeszowie wspólnie z NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.

Współpraca w tym zakresie była podstawą do ogłoszenia naboru wniosków w trybie konkursowym, który prowadzony był w dniach 24.10 – 04.11.2011 r.

Do Funduszu wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie.

Zadanie, którego dotyczył wniosek polega na budowie gazowego układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach gazowych z układami odzysku ciepła o nominalnej mocy termicznej 1,977 MW i 0,856 MW oraz nominalnej mocy elektrycznej 2,0 MW i 0,8 MW. Energia cieplna i energia elektryczna produkowana będzie w skojarzeniu, przy użyciu paliwa gazowego dostarczanego z sieci gazowej. Zakłada się roczną wielkość produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu na poziomie 16 092 MWh i produkcji ciepła w wysokości 59 432 GJ. Ciepło pochodzące z kogeneracji zastąpi w 54,57% produkcję ciepła z istniejącego węglowego źródła wytwarzania bez wzrostu jego produkcji  ogółem.

Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2013 roku i będzie finansowane w formie pożyczki w wysokości 5 985 000,00 zł., stanowiącej 75% kosztów całkowitych zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności