• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Podpisanie aneksu do umowy udostepnienia środków w ramach programu priorytetowego
"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"


17 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie miało miejsce podpisanie aneksu do umowy programowej. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie aneks podpisali Prezes Zarządu Pan Adam Skiba natomiast ze strony NFOŚiGW Prezes Zarządu Pan Dominik Bąk. Podpisany aneks do umowy udostępnienia środków zwiększa kwotę środków o kwotę 2 500 000,00 zł co stanowi łącznie 3 500 000,00 zł. ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie w ramach „Małego Strażaka”.

Podpisanie aneksu

Zwiększone dofinasowanie ze strony Narodowego Funduszu jest wynikiem starań Wojewódzkiego Funduszu o dodatkowe wsparcie w ramach tego Programu uzasadnionych wystąpieniem na terenie naszego województwa gwałtownych burz połączonych z niezwykle intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce pod koniec czerwca br. i spowodowały ogromne straty zarówno w budynkach mieszkalnych jak i w infrastrukturze oraz znacząco przyczyniły się do zagrożenia stanu środowiska w wielu gminach. W ramach prowadzonej akcji ratowniczej ponad 100 jednostek OSP poniosło straty materialne, bowiem będący w ich dyspozycji sprzęt został w wielu przypadkach nieodwracalnie zniszczony bądź poważnie uszkodzony.

Pozyskana kwota umożliwi przyznanie dofinasowania kolejnym jednostkom ochotniczych straży pożarnych aplikującym do wspomnianego wyżej Programu.

Podpisanie aneksu

Podpisanie aneksu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności