• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu, które miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP udział wziął Pan Adam Skiba -Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie.

Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania zakupu 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 20 mln złotych.

Montaż finansowy inwestycji złożony jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania w kwocie 5 mln zł to środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
W uroczystości uczestniczyli również : poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą bryg. Andrzejem Marczenią, oraz przedstawiciele samorządów.

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności