• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczy 10 mln zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu.

Nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę ma ruszyć już w czerwcu. To element projektu Ministra Klimatu pn.: "Miasto z klimatem".

Konkurs dotacji na najbardziej zielono-niebieski projekt - Miasto z klimatem - Zielono-niebieska infrastruktura stanowi część Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska".

W konkursie dofinansowywane będą rozwiązania miejskie służące adaptacji do zmian klimatu oraz ochronie klimatu.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Konkurs skierowany zostanie do miast (beneficjenci – dwie kategorie: miasta do 100 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców).

Wysokość dotacji: do 1 mln zł lub max do 50% kosztów projektu.

Będzie istniała możliwość dofinansowania inwestycji już rozpoczętych, ale niezakończonych przed dniem złożenia wniosku.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem--zielono-niebieska-infrastruktura-nowe-mozliwosci-dla-gmin.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności