• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W sobotę 5 października miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych dla OSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach naboru wniosków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w obecności przedstawicieli OSP oraz grupy parlamentarzystów z podkarpacia na czele z Posłem RP Panem Zbigniewem Chmielowcem, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Podpisanie umów z OSP

Coraz częściej pojawiające się anomalie pogodowe oraz awarie skutkujące zagrożeniem dla środowiska pokazały duże potrzeby w zakresie reagowania na te niekorzystne zjawiska.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach wsparcia finansowego w dziedzinie przeciwdziałania klęskom żywiołowym lub poważnym awariom w roku 2019 przeznaczył w planie finansowym środki na zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach naboru wniosków w 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w wysokości do 90% kosztów, ale nie więcej niż do 20.000,00 zł. Między innymi nabór umożliwia zakup takich sprzętów jak: drabiny przenośne, agregaty prądotwórcze, pompy do wody zanieczyszczonej, motopompy, pompy pływające, węże, prądownice, namioty pneumatyczne, wentylatory oddymiające, radiotelefony przenośne, systemy selektywnego alarmowania, megafony oraz wyposażenie osobiste ochronne strażaków. Łącznie w roku bieżącym złożono 280 wniosków o dotację.

Aktualnie Zarząd Funduszu przyznał pomoc finansową w formie dotacji dla 212 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, co pozwala na dokonanie zakupów sprzętu już w bieżącym miesiącu. Kolejne decyzje planowane są jeszcze w tym roku.

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Podpisanie umów z OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności