• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

29 maja w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów z beneficjentami Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

Umowy podpisano z przedstawicielami Zarządów OSP w obecności Przedstawicieli Samorządów.

Celem programu, w ramach którego podpisywane były umowy jest wsparcie finansowe- dotacyjne w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Kierowany jest dla jednostek ochotniczych straży pożarnych posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska.

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Podpisanie umów

Program powstał w wyniku współpracy Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jest to pierwszy program, który w sposób kompleksowy obejmuje kwestie związane z finansową pomocą dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb (WOPR, TOPR, GOPR) przy zakupie sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzonych przez nich akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof naturalnych i awarii.

Wynikiem środowej uroczystości jest podpisanie 36 umów dotacyjnych opiewających na kwotę 10 236 000,00 zł. Środki pochodzą z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.

Łączna, planowana wartość zadań realizowanych w ramach umów dotacyjnych wynosi 27 415 710,00 zł.

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności