• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W dniu 22 maja br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie miało miejsce uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek z terenu województwa podkarpackiego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten jest realizowany na podstawie Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska. Budżet programu w tym roku wynosi 11 806 000 zł.

Wręczenie promes

Dodatkowo realizacja zakupów w ramach programu finansowana jest ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałą kwotę uzupełniają środki finansowe samorządów terytorialnych. Łączna wartość planowanych do realizacji zadań wyniesie 28 880 000 zł, a podkarpackie Ochotnicze Straże Pożarne zyskają 38 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Z ramienia WFOŚiGW w Rzeszowie w bezpośrednim wręczeniu promes uczestniczył Zastępca Prezesa Zarządu Pan Bogusław Kida.

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności