• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w związku ze zmianą „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” Ochotnicze Straże Pożarne mogą składać wnioski o dofinansowanie na zwiększenie potencjału technicznego OSP poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w wysokości do 90% kosztów, ale nie więcej niż 20.000,00 zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wniosek W-20 z załącznikami do pobrania na stronie: Wzory wniosków obowiązujące od 01.01.2019 r.

Wersje papierową wniosku należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie, ulica Zygmuntowska 9.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności