• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

10 sierpnia w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów z beneficjentami Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych".

Podpisanie umów

Umowy podpisano z przedstawicielami Zarządów OSP w obecności zaproszonych gości: Parlamentarzystów z woj. podkarpackiego na czele z Senatorem RP Zdzisławem Pupą, Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków Posłem RP Zbigniewem Chmielowcem, Posłem RP Krystyną Wróblewską, Posłem RP Janem Warzechą, Posłem RP Jerzym Paulem a także Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart i Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem, Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Danielem Dryniakiem i Przedstawicielami Samorządów.

Podpisanie umów

Celem programu, w ramach którego podpisywane były umowy jest wsparcie finansowe w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych.


Kierowany jest dla jednostek ochotniczych straży pożarnych posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska.

Maksymalne dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie  w formie dotacji wyniosło do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Program powstał w wyniku współpracy Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jest to pierwszy program, który w sposób kompleksowy obejmuje kwestie związane z finansową pomocą dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb (WOPR, TOPR, GOPR) przy zakupie sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzonych przez nich akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof naturalnych i awarii.

Wynikiem piątkowej uroczystości jest podpisanie 35 umów dotacyjnych opiewających na kwotę 8.640.000,00 zł.

w tym:

- środki NFOŚiGW 7 320 0000,00 zł

- środki WFOŚiGW 1 320 0000,00 zł

Dodatkowe źródła finansowania zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego:

- środki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 3 568 900,00 zł

- środki Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w kwocie 1 760 000,00 zł

- środki jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 921 100,00 zł

Łączna, planowana wartość zadań realizowanych w ramach umów dotacyjnych wynosi 23 890 000,00 zł.


Pełna relacja zdjęciowa znajduje się tutaj: https://photos.app.goo.gl/kxx1hkexSAWREeTU6

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności