• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja o wynikach II konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.


1. Wnioski złożone w ramach naboru:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy
w Ustrzykach Górnych

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej oraz modernizacja terenowej infrastruktury edukacyjnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017r.

2

Powiat Niżański

Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników

3

Gmina Dębica

Doposażenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej 
w miejscowości Stobierna (Gmina Dębica)

4

Gmina Jedlicze

Zakup wyposażenia do edukacji ekologicznej dla klasopracowni do nauk przyrodniczych

5

Gmina Nowa Sarzyna

Utworzenie i wyposażenie ekopracowni

6

Gmina Jeżowe

Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie  pracowni przyrodniczo-ekologicznej z elementami chemii i fizyki - w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum

7

Gmina Baranów Sandomierski

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Przyroda PLUS"

8

Gmina Korczyna

Budowa terenowej ścieżki edukacyjnej do pomnika przyrody - Źródło siarczkowej BOGUMIŁA w Komborni

9

Gmina Miasto Rzeszów

Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
w mieście Rzeszów SP 18

10

Gmina Miasto Dębica

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej oraz budowa terenowej ścieżki edukacyjnej w ramach programu cztery żywioły

11

Gmina Zaleszany

"Miej Zielone Pojęcie - Widzę, doświadczam i myślę ekologicznie" - utworzenie Eko-pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie"

12

Gmina Ustrzyki Dolne

Moja wymarzona pracownia ekologiczna

13

Gmina Orły

"Ziemia - to życie. Ziemia - to my" - Szkolne Koło Ekologiczne w Szkole Podstawowej w Trójczycach

14

Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale

"Ekosfera młodego przyrodnika" - utworzenie interdyscyplinarnej ekologiczno-przyrodniczej bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Montessori
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

15

Gmina Przeworsk

"Najwyższy czas by poznać las"

16

Gmina Korczyna

Budowa terenowej ścieżki edukacyjnej do pomnika przyrody - Źródło siarczkowe BARTŁOMIEJ w Woli Komborskiej

17

Gmina Ulanów

Wyposażenie bazy edukacji ekologicznej

18

Gmina Ropczyce

Eko-Zasady od najmłodszych lat

2. Wnioski, które uzyskały pozytywną decyzję Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy
w Ustrzykach Górnych

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej oraz modernizacja terenowej infrastruktury edukacyjnej
w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017r.

2

Powiat Niżański

Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników

3

Gmina Dębica

Doposażenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej 
w miejscowości Stobierna (Gmina Dębica)

4

Gmina Jedlicze

Zakup wyposażenia do edukacji ekologicznej dla klasopracowni do nauk przyrodniczych

5

Gmina Nowa Sarzyna

Utworzenie i wyposażenie ekopracowni

6

Gmina Jeżowe

Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie  pracowni przyrodniczo-ekologicznej z elementami chemii i fizyki - w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum

7

Gmina Baranów Sandomierski

Gmina Baranów Sandomierski

8

Gmina Korczyna

Budowa terenowej ścieżki edukacyjnej do pomnika przyrody - Źródło siarczkowej BOGUMIŁA w Komborni

3. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, jednak z powodu wyczerpania środków finansowych,  Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie odmówił udzielenia dofinansowania w formie dotacji:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Gmina Miasto Rzeszów

Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej w mieście Rzeszów SP 18

2

Gmina Miasto Dębica

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej oraz budowa terenowej ścieżki edukacyjnej w ramach programu cztery żywioły

3

Gmina Zaleszany

"Miej Zielone Pojęcie - Widzę, doświadczam i myślę ekologicznie" - utworzenie Eko-pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie"

4

Gmina Ustrzyki Dolne

Moja wymarzona pracownia ekologiczna

5

Gmina Orły

"Ziemia - to życie. Ziemia - to my" - Szkolne Koło Ekologiczne w Szkole Podstawowej w Trójczycach

6

Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale

"Ekosfera młodego przyrodnika" - utworzenie interdyscyplinarnej ekologiczno-przyrodniczej bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

7

Gmina Przeworsk

"Najwyższy czas by poznać las"

4.  Wnioski ocenione negatywnie wg kryteriów dostępu (pkt.  VII  ww. Regulaminu…):

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Gmina Korczyna

Budowa terenowej ścieżki edukacyjnej do pomnika przyrody - Źródło siarczkowe BARTŁOMIEJ w Woli Komborskiej

2

Gmina Ulanów

Wyposażenie bazy edukacji ekologicznej

3

Gmina Ropczyce

Eko-Zasady od najmłodszych lat


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności