• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.>

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.
1. Wnioski złożone w ramach naboru:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Stowarzyszenie "Ekoskop"

Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej Zazieleni Edukację

2

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej "Winne Podbukowina" w Bachórcu koło Dubiecka

3

Gmina Sędziszów Małopolski

Centrum dydaktyczne i praktyczne OZE słońce-wiatr
w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej

4

Miasto Rzeszów

Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej w mieście Rzeszowie

5

Gmina Miasto Dębica

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w ramach programu "Ja i Ekoludek"

6

Gmina Głogów Małopolski

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim

7

Gmina Miejska Przemyśl

Eko - zasady wdrażaj gdyś mały

8

Gmina Tryńcza

Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Tryńczy

9

Gmina Padew Narodowa

Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie pracowni ekologicznej z elementami fizyki - w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich

10

Powiat Dębicki

Modernizacja terenowej ścieżki edukacyjnej "Ogród ekologiczny" w Zespole Szkół w Brzostku

11

Gmina Czudec

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

12

Gmina Ropczyce

"EKO-Styl od najmłodszych lat"

13

Gmina Orły

"Ziemia to życie. Ziemia - to my" - Szkolne Koło Ekologiczne w Szkole Podstawowej w Trójczycach

14

Gmina Jeżowe

,,Chrońmy Ziemię - nasz dom" - ochrona bioróżnorodności

15

Gmina Ustrzyki Dolne

"Zielona Edukacja - Praca u podstaw z przyrodą"

16

Gmina Miejsce Piastowe

"Szlakiem przyrody" - program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z  terenu Gminy Miejsce Piastowe

17

Gmina Zaleszany

,,Miej Zielone Pojęcie - widzę, doświadczam, działam i myślę ekologicznie" - utworzenie Eko-pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie

18

Gmina Miejska Łańcut

"Naturalnie Zakręceni" utworzenie EKO-pracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie

19

Gmina Przeworsk

Najwyższy czas by poznać las

20

Gmina Dębica

Doposażenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej
w miejscowości Stobierna (Gmina Dębica)

21

Gmina Zaleszany

Rowerowa trasa edukacji przyrodniczo-historycznej Gminy Zaleszany

22

Gmina Nowa Sarzyna

Utworzenie i wyposażenie zielonej pracowni


2. Wnioski, które uzyskały decyzję Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Stowarzyszenie "Ekoskop"

Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej Zazieleni Edukację

2

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej "Winne Podbukowina" w Bachórcu koło Dubiecka

3

Gmina Sędziszów Małopolski

Centrum dydaktyczne i praktyczne OZE słońce-wiatr w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej

4

Miasto Rzeszów

Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
w mieście Rzeszowie

5

Gmina Miasto Dębica

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w ramach programu "Ja i Ekoludek"

6

Gmina Głogów Małopolski

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim

7

Gmina Miejska Przemyśl

Eko - zasady wdrażaj gdyś mały

8

Gmina Tryńcza

Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Tryńczy

9

Gmina Padew Narodowa


Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie pracowni ekologicznej z elementami fizyki - w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich

10

Powiat Dębicki

Modernizacja terenowej ścieżki edukacyjnej "Ogród ekologiczny" w Zespole Szkół w Brzostku

11

Gmina Czudec

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

12

Gmina Ropczyce

"EKO-Styl od najmłodszych lat"


3. Wnioski, które uzyskały decyzję Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie o odmowie udzielenia dofinansowania w formie dotacji:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Gmina Orły

"Ziemia to życie. Ziemia - to my" - Szkolne Koło Ekologiczne w Szkole Podstawowej w Trójczycach

2

Gmina Jeżowe

,,Chrońmy Ziemię - nasz dom" - ochrona bioróżnorodności

3

Gmina Ustrzyki Dolne

"Zielona Edukacja - Praca u podstaw z przyrodą"

4

Gmina Miejsce Piastowe

"Szlakiem przyrody" - program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z  terenu Gminy Miejsce Piastowe


4.  Wnioski ocenione negatywnie wg kryteriów dostępu (pkt.  VII  ww. Regulaminu…):

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Gmina Zaleszany

,,Miej Zielone Pojęcie - widzę, doświadczam, działam
i myślę ekologicznie" - utworzenie Eko-pracowni
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie

2

Gmina Miejska Łańcut

"Naturalnie Zakręceni" utworzenie EKO-pracowni
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie

3

Gmina Przeworsk

Najwyższy czas by poznać las

4

Gmina Dębica

Doposażenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej
w miejscowości Stobierna (Gmina Dębica)

5

Gmina Zaleszany

Rowerowa trasa edukacji przyrodniczo-historycznej Gminy Zaleszany

6

Gmina Nowa Sarzyna

Utworzenie i wyposażenie zielonej pracowni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności