• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.


1. Wnioski złożone w ramach naboru:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.

4

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

5

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


6

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


2. Wnioski, które uzyskały pozytywną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.


3. Wnioski, które uzyskały odmowną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

2

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


3

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


4.  Wnioski ocenione negatywnie wg kryteriów dostępu:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

1

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności