• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

W ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można ubiegać się o środki publiczne na termomodernizacje następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich,
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Dofinansowanie można uzyskać w formie:

 • dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych
 • pożyczki w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Z uwagi, iż jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej szczegółów o programie i naborze wniosków można uzyskać pod wskazanym linkiem:  

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności