• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Dnia 5 sierpnia 2016r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników Programu Błękitny San zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych zgłoszonych do Programu. Spotkanie oficjalnie rozpoczął i prowadził pan Adam Pęzioł Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie. Gościem honorowym spotkania był pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Reprezentanci funduszu i urzędu marszałkowskiego omówili podstawowe założenia i kryteria wyboru projektów dla poszczególnych programów unijnych oraz obowiązujące w funduszu zasady udzielania wsparcia finansowego. Ponadto przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiła najczęściej spotykane problemy przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w kontekście skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu reprezentantów gmin i spółek komunalnych wykonujących zadania własne gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na indywidualne konsultacje przygotowywanych projektów inwestycyjnych.

Prezentacje:

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Zasady współfinansowania inwestycji wodno-ściekowych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Podstawowe problemy przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w kontekście skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności