• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Celem konkursu  jest upowszechnianie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej, a także promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Mogą wziąć w nim udział miasta na prawach powiatu i gminy miejskie, których przedsięwzięcia lub inwestycje rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2006 r., a zakończyły co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku konkursowego.

Więcej informacji: http://zielonemiasta.eu/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności