• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja o wznowieniu w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia lub uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 26.08.2015 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia lub uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Dofinansowane mogą zostać zadania najpilniejsze mające na celu w szczególności wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego i realizacji planu ratowniczego powiatu.

Na te zadania zaplanowano 247.000,00 zł. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o dotację złożone przez Gminy, które nie korzystały w bieżącym roku z dofinansowania tych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu. W przypadku Gmin, które otrzymały dotację w 2015 r., wybrane do dofinansowania może być tylko jedno zadanie.

Wnioski na formularzu W-13 należy składać w terminie od dnia 27.08.2015 r. do 04.09.2015 r. w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub w siedzibach Przedstawicielstw w Przemyślu i Krośnie.

Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub do siedzib Przedstawicielstw w Przemyślu i Krośnie.

Rzeszów, 26.08.2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności