• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przystąpił wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji priorytetowego programu pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Procedura dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w RZESZOWIE


REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW organizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”


Wzór wniosku o dotację (W-11)

Wzór umowy o dotację

Azbest - wzór harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania

Azbest - wzór "Formularza zestawienia faktur i/lub rachunków"

Azbest - wzór "Protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest"

Azbest - wzór "Zestawienia kart przekazania odpadów"

Azbest - wzór "Pełnego rozliczenia zadania"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności