• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

2 lutego 2015r. w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie zostały podpisane Umowy dotacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zadania polegające na:

„Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń”

oraz

„Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w sprężarki do ładowania butli sprężonym powietrzem, które są wykorzystywane w aparatach ochrony dróg oddechowych strażaków”.

Koszt zadań wynosi 970.000,00 zł z czego w 540.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2016 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.


Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności