• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki publiczne na wspieranie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii działających w oparciu o moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogenerację.
Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki wraz z dotacją, do 100% kosztów, w tym w formie dotacji w zależności od instalacji do 40% dofinansowania.

Z uwagi, iż jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej szczegółów dotyczących wysokości oraz warunków udzielania pożyczek wraz z dotacjami można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: www.nfosigw.gov.pl, w części dotyczącej Programu Prosument.

Program realizowany będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nie przewiduje się bezpośredniej obsługi osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Osoby te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o bankach współpracujących będą zamieszczone na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 5 lutego 2015r.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności