• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 27 października 2014r. do dnia 7 listopada 2014r. godz.15 30 i rozpatrywane do wyczerpania środków dotacyjnych ujętych w planie działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na rok 2014.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności