• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

W roku 2014 realizowane są z udziałem środków Funduszu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zadania polegające na: "Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w specjalistyczne urządzenia do mycia i suszenia sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków" oraz "Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń". Koszt zadań wynosi 880.000,00 zł  z czego w 400.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2015 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.

Zdjęcie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności