• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie,  informuje o okresowym zawieszeniu udzielania pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014. Powodem tego jest posiadanie środków w wysokościach umożliwiających pomoc finansową bezpośrednio przez WFOŚiGW w Rzeszowie.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności