• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Dotacje mogą być udzielane na:

1. Edukację ekologiczną,

2.Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

a) Gospodarkę ściekową,

b) Gospodarkę zasobami wodnymi,

3. Ochronę atmosfery,

4. Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

5. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi,

7. Inne zadania określone w planie działalności Funduszu.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności