• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W formie dotacji dofinansowywane będą zadania polegające na przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska, zwiększeniu wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych, zakupie nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów, oraz zakupie nowych samochodów pożarniczych.

Zakup samochodów pożarniczych:

1. W formie dotacji dofinansowywane będą zadania polegające na zakupie nowych samochodów pożarniczych.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

3. Maksymalna wysokość dofinansowania do 70% kosztów zakupu i nie może przekroczyć:

- 25.000,00 zł w przypadku samochodów pożarniczych lekkich,

- 75.000,00 zł w przypadku średnich

4. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-14.

5. Termin naboru ustala się do 31 marca na rok bieżący. (Wnioski złożone poza terminem naboru, będą rozpatrywane w przypadku wolnych środków finansowych w kolejności zgłoszenia)

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące te formy pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności