• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. Fundusz udziela dotacji, w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na przedsięwzięcia określone w ustawie "Prawo Ochrony Środowiska".

2. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do:

- jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców.

Udzielenie dopłat odbywa się po rozpatrzeniu wniosku według wzoru W-9.

3. Wysokość kredytu objętego dopłatą łącznie z inną pomocą Funduszu nie może przekroczyć 70% kosztów zadania.

4. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielane są na okres nie dłuższy niż osiem lat spłaty kredytu. Za początek spłat uważa się datę wypłaty kwoty udzielonego kredytu lub jego pierwszej transzy.

5. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki jest stała i wynosi 2,50 punktu procentowego.

Wnioski o dopłaty rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności