• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o konkursie na wybór zadań w oparciu o Zasady dofinansowania realizacji przedsięwzięć „Budowy, rozbudowy lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa podkarpackiego”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji”, część 2 – wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), ogłasza nabór w trybie konkursowym pod nazwą „Odnawialne źródła energii – OZE” na przedsięwzięcia:

Klasa A

 1. Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt )
 2. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe)
 3. Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych

Klasa B

 1. Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe

Klasa C

 1. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych
 2. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe

Klasa D

 1. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy

Klasa E

 1. Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła

Klasa F

 1. Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych

Klasa G

 1. Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 6 000 000,00 zł


Szczegółowe zasady wyboru przedsięwzięć oraz termin składania wniosków znajdują się tutaj http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wfosigw/program-oze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności