• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W niniejszej zakładce zaprezentowane zostały główne kierunki i formy dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedstawiono także warunki pomocy oraz  zamieszczono wzory wniosków, które wskazują jakie dokumenty są niezbędne do przedłożenia, celem wyboru zadania do dofinansowania.

Oprócz Programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawiono ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz programy realizowane wspólnie.

Programy WFOŚiGW

Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Programy NFOŚiGW


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności