• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja o zmianie w Załączniku nr 1 do Sprawozdania Oś-4g i Oś-4p za 2009r. - wyliczenie nadwyżki dochodów Gmin i Powiatów (poprzednio nadwyżki przychodów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Z art. 18 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) wynika, że przy wyliczaniu nadwyżki dochodów gmin i powiatów z racji przekazanych im przychodów odpowiednio gminnych jak i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska z 2009r., w celu przekazania jej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy zastosować średnią krajową przychodów gminnych i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar za 2008r. przypadających na jednego mieszkańca odpowiednio:

  • - dla gminy - 19,35 zł
  • - dla powiatu - 4,95 zł

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności