• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że do dnia 5 listopada 2010 r. przyjmuje oferty na badanie przez biegłych rewidentów rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok. Oferta powinna zawierać: wysokość wynagrodzenia oraz proponowany termin przeprowadzenia badania. Badanie bilansu (w związku z obowiązującymi nas terminami zatwierdzania sprawozdań) powinno być przeprowadzone do 15 marca 2011 roku.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Eugeniusza Marcola,
tel. 17 852-23-44 wew.111, w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.
Oferty należy składać na adres :
             Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                               35-025 Rzeszów
                                             ul. Zygmuntowska 9
 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Badanie bilansu".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności