• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczek zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się:

  1. w menu Podstawa działalności -> Zasady (na końcu treści ZASAD UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE)
  2. bezpośrednio: Szczegółowe zasady udzielania pożyczek ze środków NFOŚiGW .

Wnioski należy składać na formularzach W-11 (samorządy i ich związki) lub W-12 (inne podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego), do pobrania ze strony internetowej Funduszu , w terminie do dnia 4 czerwca 2010 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności