• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 14 maja 2010r. uległy zmianie wzory wniosków o pomoc finansową obowiązujące  w Funduszu.

Zmodyfikowane zostały również wzory oświadczeń:

  1. o wyborze wykonawcy
  2. o oznakowaniu przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOSiGW w Rzeszowie
  3. o otrzymanej pomocy publicznej

Dodano też rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną oraz komunikat KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp preferencyjnych i dyskontowych.

Wzory te znajdują się w menu Wnioski->Wzory wniosków (dla wniosków) oraz Wnioski->Wzory dokumentów (dla oświadczeń).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności