• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w roku bieżącym posiada w planie finansowym kwotę  3 mln 800 tys. zł przeznaczonych na realizację dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z ochroną środowiska.

       Dopłaty do oprocentowania kredytów realizowane będą zgodnie zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zasadami udzielania pomocy przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

       W związku z powyższym WFOŚiGW w Rzeszowie dokona wyboru banków celem zawarcia umów o realizację dopłat do oprocentowania kredytów.

      

Podstawą wyboru banków będą następujące kryteria:

1.      Spełnienie warunków określonych w art. 411 ust. 10b ustawy Prawo ochrony środowiska,

2.       Maksymalne oprocentowanie udzielanych kredytów

3.      Wysokość prowizji pobieranej za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu.

Banki zainteresowane współpracą w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów proszone są o przedstawienie w terminie do dnia 30.04.2010r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 411 ust. 10b ustawy Prawo ochrony środowiska, a także o określenie maksymalnej wysokości oprocentowania kredytów oraz wysokości pobieranej prowizji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności