• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w państwową osobę prawną, a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w samorządowe osoby prawne - to główne zmiany jakie wprowadziła w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz.1664).

Wiecej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności