• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że do dnia 20 listopada 2009 r. przyjmuje oferty na badanie przez biegłych rewidentów rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok. Oferta powinna zawierać: wysokość wynagrodzenia oraz proponowany termin przeprowadzenia badania. Badanie bilansu (w związku z obowiązującymi nas terminami zatwierdzania sprawozdań) powinno być przeprowadzone do 15 marca 2010 roku.
  Wszelkie pytania prosimy kierować do Głównego Księgowego Pana Wiesława Szeligi,
  tel. 17 852-23-44 wew.117, w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.
  Oferty należy składać na adres :
               Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                                 35-025 Rzeszów
                                               ul. Zygmuntowska 9
   w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Badanie bilansu".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności