• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Uwaga! Ważne dla beneficjentów prowadzących działania w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje instrument finansowego wsparcia pod nazwą:
„Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa”.

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, w których większość akcji lub udziałów posiadają samorządy.
Pomoc finansowa polega na udzieleniu preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, na następujących warunkach:
- minimalna łączna powierzchnia składowiska: - 2 ha,
- oprocentowanie - 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej, niż 2%,
- maksymalna wielkość pożyczki - 75% kosztów kwalifikowanych,
- maksymalny okres kredytowania - 15 lat,
- możliwość umorzenia pożyczki - 50% kwoty pożyczki.

Szczegółowe informacje (treść „Programu…”, ogłoszenie o naborze, formularze wniosków) znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony_bis.php?id=1236250353

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności