• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie o konkursie na wybór zadań z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie wspierania produkcji filmowych i radiowych popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz wydawnictw albumowych ukazujących walory przyrodnicze Podkarpacia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie pkt. III.5. Załącznika nr 1 do "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" ogłasza:
1. Konkurs na produkcję filmową i radiową popularyzującą wiedzę przyrodniczą.
2. Konkurs na wydawnictwo albumowe ukazujące walory przyrodnicze Podkarpacia.

Szegółowe zasady wyboru projektów oraz termin składania wniosków zawiera Regulamin konkursowego wyłonienia zadań z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie wspierania produkcji filmowych i radiowych popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz wydawnictw alnumowych ukazujących walory przyrodnicze Podkarpacia .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności