• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

     Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Rzeszowie, wprowadziła zmiany do "Kryteriów wyboru przedsięwzięć do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie" oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie".
Nowe dokumenty obowiązują od 1 stycznia 2009r.
     Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę modyfikacji dotychczasowych wzorów wniosków oraz opracowania nowych (W-9, W-10) . Wprowadzono również nowe wzory: oświadczenia o wyborze wykonawcy oraz oświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłat publiczno-prawnych na rzecz ZUS i urzędów skarbowych.
     Teksty wszystkich dokumentów po zmianach, umieszczone zostały na stronie internetowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności